Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat:

 A Hotel Romantik Eger (3300 Eger, Csiky Sándor utca 26.) egyéb szálláshely weblapjának Adatvédelmi Nyilatkozata.

 

 1. Jelenlegi: 1992.évi LXIII. Törvény, valamint a 2011.évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvény jogszabályi előírásának betartásával kezeli a weblap a megadott személyes adatokat, a törvény előírásainak betartásával.

 

 1. Törvény hatálya:
  1 E törvény hatálya a Szolgáltató internetes oldalán kínált szolgáltatások igénybevételének minden területe.

 

2.2  A törvény természetes személyre, jogi személyre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban Ügyfél vagy az Ügyfelek) kiterjed.

2.3 A Szabályzat hatálya kiterjed a Szolgáltatónál az Ügyfél adatairól vezetett nyilvántartások kezelésével összefüggő teljes adatkezelési folyamatra.

2.4 A Törvény a kiadás napjától módosításig, illetve visszavonásig érvényes.

 

 1. A Szabályzat elkészítésekor figyelembe vett fontosabb jogszabályok:
  1 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény ( az „Adatvédelmi Törvény”).3.2 A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.
  3.3 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

 1. A Felhasználó jogai:
  Az adatvédelmi törvény értelmében joga van az általunk rögzített adatairól információt kérni. Joga van a helytelen adatok helyesbítésére/törlésére.

 

 1. Az Adatkezelő az adatokat a számviteli fennálló kötelezettségének teljesítése érdekében a jelenleg hatályos 2000. évi C törvény 169. §-a alapján 8 évig illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

 

 1. Foglalás: Foglalás feldolgozásnál a megadott adatok személyes adatoknak minősülnek a 1992. évi LXIII. Törvény alapján. Az adatok megadása önkéntes, mellyel az Ügyfél a hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. A valós adatok megadása az Ügyfél felelőssége.

 

 1. A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
  A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére ( Jelenlegi: 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a 2011. évi CXII.  Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
  Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.